OPĆI UVJETI INTERNET-PRODAJE za kupce-potrošače

Ovi Uvjeti primjenjuju se na kupce potrošače – fizičke osobe koje sklapaju ugovor o kupoprodaji izvan poslovnih prostorija i ugovor o kupoprodaji na daljinu (on-line prodaja ili web-prodaja ili internet- prodaja) te djeluju na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti (u daljnjem tekstu: Kupac).

Društvo Vitos d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, Zagrebačka ulica broj 157, OIB: 17365305988, obavlja svoju registriranu djelatnost prodaje na daljinu isključivo pod ovim Uvjetima.

Kupac je obvezan prihvatiti ove uvjete prodaje, ukoliko se odluči na kupnju, a neposredno prije nego li realizira kupnju.

1.    Uvjeti narudžbe

Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na „vitos.hr“, a uza svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, cijeni, kao i drugi podaci.

Proizvode koje želite naručiti putem web-prodaje morate prije svega dodati u košaricu

Količinu i iznos trenutnog stanja košarice možete pratiti sa desne strane ekrana.

Ako ste odabrali sve proizvode koje želite kupiti kod nas, jednostavno kliknete na “DOVRŠI KUPOVINU”.

Nakon toga potrebno je proći automatski proces i unijeti tražene podatke.

Nakon narudžbe putem e-maila dobivate obavijest da smo zaprimili Vašu narudžbu/ponudu i čekate naš odgovor u kojem Vam mi navodimo kada bi mogla biti isporuka traženog proizvoda i je li navedena cijena još uvijek aktualna.

Može se dogoditi da cijena više nije aktualna, stoga nemojte plaćati narudžbu prije nego što dobijete od nas službeni odgovor da je cijena ispravna.

Fotografija koja ilustrira proizvod na internet stranici ne mora nužno odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, posebno kod proizvoda kojima je u samom nazivu na internet stranicama navedeno „razne boje“, „razne veličine“, „razni oblici“ i slično. Vitos zadržava pravo na pogreške opisa, fotografija, cijena i broja artikala zbog automatskog unosa artikala u sustav, kao i automatske potvrde o narudžbi.

2.    Cijena

Cijene proizvoda su maloprodajne cijene proizvoda sa uključenim PDVom.

Vitos je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti, kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Vitos je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.

Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile u trenutku izvršenja, odnosno potvrde narudžbe.

3.    Plaćanje

Plaćanje narudžbe je moguće izvršiti po narudžbi koju Vam nakon (dovršetka kupovine) šaljemo na Vašu e-mail adresu.

Prije nego što se izvrši uplata po navedenoj narudžbi dobivate odgovor je li roba lagerska ili se navodi rok isporuke za traženi proizvod.

Ako ste dobili odgovor da je roba lagerska, možete izvršiti uplatu i mi Vam nakon vidljive uplate na našem računu šaljemo robu na adresu koju ste unijeli prilikom procesa narudžbe.

U slučaju da traženu robu trenutno nemamo na lageru, prije Vaše uplate obavještavamo Vas koliki je rok isporuke za isto.

Plaćanje po narudžbi se može izvršiti općom uplatnicom, internet bankarstvom ili možete s narudžbom doći osobno u poslovnicu poduzeća Vitos d.o.o. i uplatiti

Plaćanje prilikom plaćanja općom uplatnicom ili Internet bankarstvom se smatra izvršenim u trenutku primitka uplate na žiro-račun Vitos-a.

4.    Dostava

Dostava robe vrši se ako je kupac isto zatražio kod procesa naručivanja

Dostava robe vrši se putem raznih distributera

Dostava robe vrši se samo do kućnog praga, bez unošenja u prostor. Ako se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi proizvode do kata na kojem se nalazi Kupac, već samo do ulaza u zgradu. Kupac je dužan po obavijesti o dostavi osigurati nesmetan prilaz dostavnom vozilu, u suprotnom dostava će se izvršiti do najbliže točke na kojoj je istovar moguć.

Neke dostavne službe za pojedina mjesta isporuke (većinom za otoke) nemaju mogućnost istovara palete pa je u tom slučaju potrebno osigurati istovara

Proizvodi će biti adekvatno zapakirani i zaštićeni tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.

Cijena dostave šalje se naknadno, jer ona ovisi o mjestu isporuke, volumenu i težini naručene robe.

Vrlo je važno da kupac prilikom preuzimanja naručene robe provjeri da je roba stigla u ispravnom stanju kao što se i šalje, i ako jest da se tek onda potpiše prijevoznica za dostavu distributeru.

Ukoliko je uočeno da kod dostave robe roba nije tehnički ispravna (polupano, potrgano ili neko drugo fizičko oštećenje) potrebno je od dostavljača zatražiti Zapisnik o reklamaciji ili jednostavno odbiti preuzimanje zbog jasno vidljivog oštećenja. Svojim potpisom na prijevoznici-dostavnici potvrđujete da je isporučena roba zaprimljena u ispravnom i neoštećenom stanju, kakva je i poslana od strane poduzeća VITOS d.o.o. Ako Kupac ne reklamira dostavljaču oštećenje ambalaže u trenutku preuzimanja robe, smatra se da je Kupac preuzeo robu s neoštećenom ambalažom.

Upućujemo Vam ovu zamolbu budući da nam Vaše naknadne reklamacije na stanje robe, eventualno vidljivo oštećenje robe ili lom prijevoznici NE priznaju.

Iz toga razloga niti mi nismo u mogućnosti Vama priznati naknadne reklamacije na stanje robe, eventualno vidljivo oštećenje robe ili lom, jednom kada ste dostavljaču potpisali prijevoznicu-dostavnicu.

Dostava robe moguća je samo unutar granica Republike Hrvatske.

Ako ste zatražili robu s uslugom dostave, ponudu s cijenama Vam šaljemo nakon što izračunamo cijenu dostave.

Narudžba se smatra neaktivnom do vidljive uplate. Nakon vidljive uplate kreće se u daljnju obradu narudžbe

5.    Raskid ugovora i povrat

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti Ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana, računajući od dana preuzimanja proizvoda. Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu ugovora na način da se ispuni Obrazac za jednostrani raskid ugovora ili putem druge nedvosmislene izjave kojom Kupac izražava volju za raskidom ugovora. Kupac je obrazac ili prethodno spomenutu izjavu dužan dostaviti Vitos-u, putem pošte na adresu sjedišta: Zagrebačka ulica 157, 42 000 Varaždin, ili putem e-maila info@vitos.hr.

Kupac može preuzeti obrazac na sljedećem linku: JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ukoliko Kupac podnosi nedvosmislenu izjavu putem gore navedenih mogućnosti komunikacije, dužan je navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Ukoliko Kupac šalje obrazac elektroničkim putem, Vitos će u najkraćem mogućem roku obavijestiti Kupca o primitku.

U slučaju iz prethodne točke, Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod Vitos-u o svom trošku, na adresu sjedišta: Zagrebačka ulica 157, 42 000 Varaždin u originalnom neoštećenom pakiranju te pod uvjetom da proizvod nije bio montiran.


Ukoliko roba koju ste naručili putem web shopa nema oznaku “Na zalihi” robu je potrebno naručiti.
Robu koju naručujemo za Vas nije moguće vraćati

Troškove dostave robe ne vraćamo. Kupac snosi troškove dostave i troškove povrata dostavljene robe (ukoliko isto zatraži).

Za proizvod koji se vraća, Vitos se obvezuje u roku od 14 radnih dana od dana kada je zaprimio obavijest o Jednostranom raskidu ugovora nakon što primi vraćenu robu, a koja odgovara gore navedenim uvjetima izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Povrat uplaćenih sredstava se vrši na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu.

Ovlašteni kontrolor Vitos-a će prilikom preuzimanja vraćene robe istu prethodno prekontrolirati je li ista u urednom stanju – u onom stanju u kojem je Kupcu bila predana u posjed:

 1. da je vraćena upravo isporučena roba,
 2. da proizvod u ispravnom stanju u pogledu količine,
 3. da je proizvod bez vidljivih nedostataka, nekorišten i neupotrebljavan,
 4. da proizvod ima originalnu i neoštećenu ambalažu.

Ukoliko se pregledom predmetne robe po kontroloru Vitos-a utvrdi da roba nije u cijelosti uredna po svim točkama (a. do d.), Vitos je ovlašten odbiti prihvat takve robe te Kupac nije ovlašten zahtijevati povrat izvršene uplate zbog neispunjenja svoje obveze temeljem izjave o jednostranom raskidu ugovora.

Kupac je, kada vrši povrat proizvoda, proizvod koji vraća dužan vratiti u originalnoj ambalaži, kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i svom dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena. Temeljem Zakona o zaštiti potrošača, Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

6.    Reklamacije i prigovori

Prigovori i reklamacije vezano za neispravnost ili nedostatke proizvoda upućuju se pisanim putem:

 1. pravilno popunjenim REKLAMACIJSKIM ZAPISNIKOM (preuzmi ovdje) poslanim na mail adresu info@vitos.hr, s priloženim fotografijama proizvoda ako se radi o vidljivom nedostatku,
 2. poštom na adresu Vitos d.o.o. Zagrebačka ulica 157, 42 000 Varaždin ili
 3. telefaksom na broj: 042/420-622.

Vitos će odgovoriti na zaprimljeni prigovor u najkraćem roku, a najkasnije u roku 15 dana, računajući od dana primitka prigovora, s time da će odmah po primitku prigovora, Kupcu potvrditi da je zaprimio prigovor.

7.    Prigovor zbog skrivenih nedostataka na proizvodu

Kad se nakon primitka proizvoda od strane Kupca pokaže da proizvod ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja proizvoda (skriveni nedostatak), Kupac je dužan pod prijetnjom gubitka prava o tom nedostatku obavijestiti Vitos bez odgađanja.

Protekom zakonskog roka za isticanje prigovora zbog skrivenih nedostataka na proizvodu, računajući od dana preuzimanja proizvoda, Kupac gubi pravo na izjavljivanje prigovora zbog skrivenog nedostatka, osim u slučaju kada se radi o proizvodu za koji je proizvođač izdao jamstveni list (garanciju), u kojem slučaju Kupac ostvaruje prava prema uvjetima iz jamstvenog lista.

Kupac uz prigovor mora priložiti račun o izvršenoj kupnji za robu za koji ističe prigovor.

Vitos će uvažiti prigovor Kupca zbog skrivenog nedostatka samo ukoliko se radi o tvorničkoj grešci ili anomalijama proizvoda koje se nisu mogle utvrditi prilikom preuzimanja, s tim da Vitos neće uvažiti prigovor: za keramičke i porculanske pločice ako se ističe zbog nijanse boje, jer svaka tvornička serija može blaže oscilirati u nijansi zbog prirode proizvodnog procesa.

Vitos neće uvažiti prigovor Kupca zbog skrivenih nedostataka (tvorničkih grešaka i sličnih anomalija) za keramičke i porculanske pločice koje nisu prve (1.) klase jer su iste karakteristika pločica niže klase (2. i 3. klasa).

Vitos će uvijek unaprijed označiti da se radi o 2. i 3. klasi.

Kupac gubi pravo na prigovor zbog materijalnog nedostatka na proizvodu ukoliko isti ugradi, a radi se o nedostatku koji se mogao uočiti prije ugradnje. Kupac nema pravo na naknadu prateće štete za trošak ugradnje i skidanja ugrađenog proizvoda, a radi se o nedostatku koji se mogao uočiti prije ugradnje.

Vitos neće uvažiti prigovor kada Kupac ističe prigovor skrivenog nedostatka na proizvodu:

 1. slavine, fugirna masa za bazene i hidro-masažne kade kod kojih Kupac nije ugradio filtere za pročišćavanje vode, a oštećenje proizvoda je uzrokovano prljavim instalacijama ili vodom;
 2. bojlere, klima- uređaje i slične uređaje koje je Kupac ugradio po neovlaštenoj osobi ili prilikom ugradnje, servisiranja nije poštivao upute proizvođača;
 3. ako je proizvod ugrađen protivno pravilima struke. Upozorava se Kupac da prije ugradnje keramičkih pločica vodi računa da se ugradnja izvrši sukladno pravilima struke i uputama proizvođača.

Vitos neće uvažiti prigovor na neravnine ili ulegnuća postavljenih keramičkih pločica jer do istoga može doći samo nestručnom ugradnjom, odnosno zbog nepoštivanja uputa proizvođača.

8.    Uvjeti iz jamstvenog lista za proizvod

Za proizvode koje prati jamstveni list vrijede uvjeti koje je proizvođač/prodavatelj naveo u jamstvenom listu.

U svakom slučaju jamstvo neće vrijediti ukoliko Kupac ističe prigovor skrivenog nedostatka na proizvodu:

 1. slavine i hidro-masažne kade kod kojih Kupac nije ugradio filtere za pročišćavanje vode, a oštećenje proizvoda je uzrokovano prljavim instalacijama ili vodom;
 2. bojlere, klima-uređaje i slične uređaje koje je Kupac ugradio po neovlaštenoj osobi ili prilikom ugradnje nije poštivao upute proizvođača.

Jamstveni list datira, ovjerava i potpisuje ovlaštena osoba Vitos-a. Potrošač je obvezan čuvati jamstveni list za vrijeme trajanja jamstva zajedno s ispostavljenim računom i otpremnicom.

9.    Odgovornost Vitos-a za izračun količine ili dimenzije ili za preporuke o ugradnji podnih ili zidnih pločica

Vitos nije odgovoran Kupcu na manje ili više kupljene količine keramičkih/porculanskih pločica, s obzirom da Vitos ne daje službene izračune količina niti uzima mjere Kupčeva prostora. Kupac je sam obvezan osigurati sve podatke o količinama ili dimenzijama proizvoda i osigurati stručnu pomoć te Vitos-u naznačiti potrebnu točnu količinu. Kupac se ne može pozivati na usmene ili pisane izjave ovlaštenih osoba (referenata ili prodavača) Vitos-a u odnosu na izračune količina ili dimenzija ili preporuke o ugradnji. Nastavno na navedeno, Vitos nije u mogućnosti preuzeti pločice koje su kupcu ostale kao višak nakon ugradnje, a radi krivo izračunate potrebne količine prilikom kupnje.

10. Odgovornost VITOS-a za troškove elektroničkog komunikacijskog prometa

Usluge koje Vitos pruža u okviru usluge online kupnje na www.vitos.hr web stranicama ne uključuju troškove koje posjetitelji stranica snose koristeći računalnu opremu i usluge za pristup stranicama.

Vitos nije odgovoran za troškove elektroničkog komunikacijskog prometa, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći niti ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge online kupnje. Ukoliko dođe do bilo kakve pogreške prilikom procesa kupnje, Kupac se može obratiti prijavom na e-mail adresu info@vitos.hr, kako bi ista bila otklonjena na najbrži mogući način.

11. Kontakti

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na:

 1. adresu: Vitos d.o.o. Zagrebačka ulica 157, 42 000 Varaždin
 2. elektroničku adresu: info@vitos.hr